Spring naar content

Beeldvisie Vijfhuizen

Presentatie beeldvisie dorp Vijfhuizen. Gemeente Haarlemmermeer.

VRAAG | Van visie naar plan

Eerder stelde Urban Synergy de beeldvisie op voor en met het dorp Vijfhuizen. Op basis daarvan is de vraag vanuit de bewoners en gemeente gekomen om dit door te vertalen naar een concreet beeldkwaliteitsplan. Voor de bewoners en de gemeente geldt dat er na de visie een duidelijk plan komt met kenmerken die behouden moeten worden. Samen met MOOI Noord-Holland heeft Urban Synergy gewerkt aan het plan.

Categorieën:

Stedenbouw, Visie & Strategie

Waar:

Vijfhuizen

Opdrachtgever:

Gemeente Haarlemmermeer

Team:

Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
Raquel van Donselaar
MOOI Noord-Holland

 

 

WAAROM | Verankeren van waardevolle elementen

Met de komst van het beeldkwaliteitsplan komt er zekerheid op het behouden, benutten en versterken van kwalitatieve kenmerken in Vijfhuizen.

HOE | Uitbreiding visie

Het plan is daarna getest en besproken aan de hand van voorbeeldcasussen en waar nodig aangepast. Tijdens inloopbijeenkomsten was het mogelijk voor bewoners, ondernemers en overige stakeholder om het beeldkwaliteitsplan te bespreken.

WAT | Benutten en versterken van kenmerken

In het geval van Vijfhuizen zijn waardevolle elementen zoals de polderlinten opgenomen. Deze kenmerken kunnen als beleidsregels of als inspirerende onderdelen opgenomen worden.

IN HET KORT | Vijfhuizen in het kort

Het beeldkwaliteitsplan Polderlinten Vijfhuizen is opgesteld door Urban Synergy in samenwerking met MOOI Noord-Holland.

In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer.

Vergelijkbare projecten