Spring naar content

Dirk Verhagen, MSc

‘Alleen als je de gebruiker centraal zet, kun je zorgen dat hij op de beste manier woont, werkt en beweegt.’

U_S_Dirk-foto breed

Dirk verrast je met nieuwe ideeën. Als partner, stedenbouwkundig ontwerper en echte teamplayer creëert hij met zijn ontwerpen aansprekende openbare ruimten en laat verschillende doelgroepen samenkomen. Hij is creatief, motiveert en enthousiasmeert. Door goed te luisteren en op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan, neemt hij alle betrokken stakeholders mee in het proces. Door het inzetten van passende communicatiemiddelen zorgt hij dat iedereen de plannen begrijpt en mee kan denken. Maatschappelijke cohesie en toekomstbestendig bouwen zijn voor hem leidend in ieder project.