Spring naar content

Van plein naar park, Willem-Alexanderplein Teteringen

2. Slider foto 1 Vogelvlucht inrichting Willem Alexanderplein

VRAAG | Transformatie naar levendig park door participatie

Samen met de werkgroep Willem-Alexanderplein actief heeft Urban Synergy gewerkt aan de ontwerpopgave van het Willem-Alexanderplein in Teteringen. Het participatieproces is een belangrijk onderdeel van het project omdat het uiteindelijke ontwerp gedragen moet worden door zoveel mogelijk bewoners van Teteringen.

Categorieën:

Landschap, Klimaatadaptatie, Participatie

Waar:

Teteringen (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Breda

Team:

Laura de Bonth
Dirk Verhagen
Merel Gerritsen
Inge van der Ploeg
Jessica Stoop
i.s.m. Werkgroep Teteringen

 

 

WAAROM | Creëren van draagvlak en ontwerpen met bewoners

Voorgaande studies en ontwerpen vanuit burgerinitiatieven en de Gemeente Breda hebben niet kunnen leiden tot een ontwerp met voldoende draagvlak onder de bewoners van Teteringen. De werkgroep Willem Alexanderplein actief onderneemt een “laatste poging” om met een verbeterplan te komen en heeft Urban Synergy ingezet om samen het dorp en de Gemeente tot een samenhangend ontwerp te komen.

HOE | Werken met de bewoners van het dorp

Via een online enquête konden de bewoners in maart 2020 hun mening geven over het eerste schetsontwerp. Meer dan 1.400 bewoners bekeken het schetsontwerp en veel van hen gaven feedback waarmee het ontwerp aangescherpt kon worden. In juli werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd en konden de bewoners nogmaals via een online enquête op het ontwerp reageren. Hoewel de hoeveelheid parkeerplaatsen in het park een punt van discussie bleef gaf 96% van de respondenten aan het ontwerp ‘van plein naar park’ te steunen.

WAT | Van plein naar park

We vergroenen het plein, door minder verharding en een grote diversiteit aan beplanting te gebruiken. Zo kan regenwater tijdens piekbuien infiltreren en wordt het park aantrekkelijk voor vogels en bijen. Met de diverse beplanting, voldoende schaduwplekken en een waterelement vormt het park het hele jaar door een prettige verblijfsplek. Onderzocht wordt of we het puin van de bestaande bestrating kunnen gebruiken als fundering voor parkeren.

IN HET KORT | Willem-Alexanderplein Teteringen

  • Totale oppervlak: circa 6.000 m2
  • Van 85% naar 25 % verharding
  • Een multifunctioneel park; evenementen, markt, verblijven en spelen, parkeren
  • Een duurzaam park; Vergroenen, afkoppelen riool, klimaat, biodiversiteit, hergebruik
  • Minder parkeerplaatsen

Vergelijkbare projecten