Spring naar content

Ruimtelijk portfolio Zon Langs Snelwegen

Header_5.2 Energietransitie, Ruimtelijk portfolio langs Snelwegen_beeld 1, projectenpagina_Kleur rood

VRAAG | Ruimtelijk portfolio voor zonne-energie langs de snelweg

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Urban Synergy een onderzoek uitgevoerd naar ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie langs de snelweg. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn door het inzetten van duurzame energieproductie op haar netwerk. Voor de opwek van zonne-energie langs de snelweg zijn in de afgelopen jaren diverse studies verricht. Het ruimtelijk portfolio brengt de ‘oogst’ van deze studies samen. De vraag is hoe zonnepanelen kunnen bijdragen aan de identiteit van de snelweg en haar omgeving.

Categorieën:

Stedenbouw, Landschap, Energietransitie, Visie & Strategie

Waar:

Snelwegen in Nederland

Opdrachtgever:

Rijkswaterstaat

Team:

Laura de Bonth
Jolanda de Jong

 

 

 

WAAROM | Inpassing zonnepanelen op Rijkswaterstaat areaal

Doel van het ruimtelijk portfolio is overheden, organisaties en ontwerpers die zich bezighouden met de energietransitie te inspireren en handvatten te bieden voor ruimtelijk ontwerp van zonnevelden langs snelwegen. Ook wordt duidelijk welke onderzoeksvragen nog overblijven of verschijnen na het bestuderen van de uitgevoerde studies.

HOE | Kennis en toepassing

Na een kort Techniek-intermezzo met technische mogelijkheden, vereisten en principes voor zon langs snelwegen volgt het tweede deel. In het tweede deel ‘Ontwerpstudies’ staan overzichtelijke factsheets per bestudeerde ontwerpstudie. Iedere factsheet toont een samenvatting van de in die studie gemaakte keuzes en concepten voor zon langs snelwegen.

WAT | Overzichtelijk interactief portfolio

We zien een belangrijke rol voor technische innovatie om binnen een groter afwegingskader dan alleen zonne-energie de bestaande ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen te kunnen behouden en versterken. Daarnaast pleit het portfolio voor een eenduidige uitgiftestrategie om ontwerpkeuzes en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.

IN HET KORT | Zon langs Snelwegen

  • 3.000 km snelweg
  • 3 schaalniveaus
  • 8 ontwerpstudies over 5 snelwegen

 

Vergelijkbare projecten