Spring naar content

Transformatorstation Nijmegen noord

Foto Oosterhout by night

VRAAG | Inpassingsplan 150/20kV Transformatorstation

In samenspraak met de gemeente Nijmegen hebben netbeheerder TenneT en Liander een locatie gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw transformatorstation. De locatie, gelegen aan de Rietweg, vormt zowel de entree van Nijmegen-Noord als bedrijventerrein Park 15 en de ruimtelijke kwaliteit is daarom erg belangrijk. TenneT en Liander hebben Urban Synergy gevraagd om in samenwerking met de gemeente Nijmegen een inpassingsplan op te stellen.

Categorieën:

Stedenbouw, Landschap, Energietransitie

Waar:

Nijmegen (NL)

Opdrachtgever:

TenneT en Liander

Team:

Laura de Bonth
Merel Gerritsen

WAAROM | Uitbreiding energienetwerk

De verwachting van regionale netbeheerder Liander is dat de elektriciteitsvraag en het aanbod van duurzame elektriciteit de komende jaren zullen blijven groeien in dit gebied. De huidige infrastructuur van Liander is daar niet op berekend. Om de regio in de toekomst van energie te kunnen blijven voorzien en opgewekte duurzame energie te kunnen benutten is de aanleg van een nieuw 150/20kV transformatorstation noodzakelijk.

HOE | Inpassingsstudie

Op basis van de modellenstudie voor de opstelling en inpassing van het transformatorstation is, in overleg met de gemeente Nijmegen, de definitieve oriëntatie en positie van het station bepaald. Vanuit de juiste positie en inpassing is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

plankaart

WAT | Energielandschap

De ruimte aan de noordzijde van het station is uitgewerkt tot een groene en drassige zone met riet vegetatie, plukjes struweel, boomgroepen en solitaire bomen. De sloot ten noorden van het station wordt visueel doorgetrokken door een lagere zone met riet aan te leggen in het verlengde van de sloot.

De gebouwen worden uitgevoerd in beton maar krijgen een houten gevelbekleding om aan te sluiten bij de landschappelijke inrichting rondom het station. In de architectuur wordt gezocht naar verticaliteit aansluitend op de verticale en grijze installaties en het hekwerk.

IN HET KORT | Transformatorstation Nijmegen noord

  • 150/20kV transformatorstation
  • Locatie ten noorden van Oosterhout
  • Onderdeel van energielandschap
  • Terreininrichting met ecologische waarde en ruimte voor waterberging
Website TenneT – Transformatorstation Oosterhout

Vergelijkbare projecten