Spring naar content

Expertises

We creëren fijne, leefbare woon-, recreatie- en werkgebieden. We zetten onze ervaring, creativiteit en expertise in om te komen tot goede, aantrekkelijke, maar ook realistische voorstellen op het gebied van stedenbouw en landschap.

Ruimtelijke verhalen en betrokkenheid

We ontwerpen ruimtelijke verhalen en creëren enthousiasme en betrokkenheid bij alle betrokken partijen. De opdrachten variëren van ontwerpend onderzoek tot gedetailleerde ruimtelijke concepten voor de stedenbouwkundige of landschappelijke inrichting van een gebied. Urban Synergy werkt aan projecten die variëren in schaalgrootte en thematiek. Van stedenbouwkundige opgaven tot transformatieopgaven in het landelijk gebied.

Wonen, recreëren en werken op de lange termijn

Het enthousiaste team van Urban Synergy bestaat uit landschaps- en stedenbouwkundig ontwerpers van junior tot senior. Bij de opgaven uit de dagelijkse praktijk hebben we veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van sociaal-maatschappelijke thema’s zoals klimaatveranderingen, mobiliteit, circulaire economie, biodiversiteit en energietransitie. We vertrouwen op een breed netwerk van experts zoals verkeerskundigen, ecologen en sociologen. We nodigen hen op strategische momenten uit wanneer de opgave daarom vraagt.