Spring naar content

Verblijfsplek Rottebanbrug

220315_aangepaste_steiger

Vraag | Toevoegen van verblijfskwaliteit

Recreatieschap Rottemeren heeft Urban Synergy de vraag gesteld om het landschap rondom de Rottebanbrug te transformeren naar een echt aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplek aan het water. Een plek waar kanoërs en bootjes eenvoudig kunnen aanmeren en uitstappen en met een inrichting die past bij de poortfunctie naar achterliggend gebied. De vraag is om hierbij de nieuwe inrichting aan te laten sluiten op wensen of eisen van belangrijke stakeholders, waaronder Outdoor Valley, Restaurant Nova, de betreffende gemeentes, het waterschap, de Provincie Zuid-Holland en de gebruikers.

Categorieën:

Landschap

Waar:

Bergschenhoek, Rotterdam

Opdrachtgever:

Recreatieschap Rottemeren

Team:

Dirk Verhagen
Raquel van Donselaar

In samenwerking met LITH Civieltechnisch Advies en Studio Mars

Waarom | Een plek om te (ver)blijven

De inrichting van de plek direct ten westen van de brug is echter verouderd en sleets, de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars kan verbeterd worden en in de huidige situatie kunnen bootjes hier niet aanmeren. Daarnaast is deze locatie geen aantrekkelijke entree naar het aangrenzende Hoge Bergse Bos.

Hoe | Een poort die verbindt

Door middel van een nieuw vlonderpad dat de parkeerplaats met de kanosteiger verbind, kunnen mensen eenvoudig hier hun kano te water laten om een ronde te varen. Tot slot wordt de verkeersveiligheid verbeterd en komt er ruimte voor een ijscokar.

Wat | Een plek om tot stilstand te komen

Met deze ingrepen is de Rottebanbrug een verblijfsplek waar je niet zomaar aan voorbij gaat. Voor verschillende typen recreanten is dit de ideale plek om te starten of een tussenstop te maken.

Vergelijkbare projecten