Spring naar content

Rondje Roosendaal & proeftuinen

no3 Laan van Brabant nieuwe sitautie

VRAAG | Integrale visie voor Roosendaal

Urban Synergy is gevraagd om mee te werken aan een ontwikkelplan voor Rondje Roosendaal. Het ontwikkelplan is het antwoord op de vraag hoe diverse ontwikkelingen en thema’s samenkomen in Roosendaal en geeft inzicht in wat de eerste stappen kunnen zijn met behulp van proeftuinen. Met het ontwikkelplan wordt de uitstraling en imago van Roosendaal aangepakt en de stad toekomstbestendig gemaakt.

Rondje Roosendaal omvat: cultuurkwartier, kern winkelkwartier, historische buurten, Spoorstraatzone, Stadsoevers en Vlietpark, Laan van Brabant en Laan van Limburg.

Categorieën:

Stedenbouw, Visie & Strategie, Participatie

Waar:

Roosendaal, Noord-Brabant (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Roosendaal

In samenwerking met:

Gemeente Roosendaal

Provincie Noord-Brabant

Team:

Dirk Verhagen
Inge van der Ploeg
Roos Jeronimus
Floor den Ouden
Manon Omon

WAAROM | Toekomstbestendige binnenstad

De ambitie betekent dat er op diverse plekken in de stad wordt gewerkt of ontwikkelingen voorbereid om recente opgaven aan te pakken als: toename leegstand winkels, klimaatveranderingen en hoge woningbehoefte. Visie en ambitie is ook om Roosendaal een aantrekkelijke stad te maken waar mensen graag komen en (ver)blijven.

Het ontwikkelplan Rondje Roosendaal omvat al deze thema’s, visies en ambities en is gebaseerd op de al eerder vastgelegde programma’s.

HOE | Vier principes

De principes (1) cultuur, erfgoed en DNA vertellen het verhaal en (2) natuur in de stad verbindt zijn belangrijke identiteitsdragers voor de stad. (3) Gebied specifiek programma gaat over een nieuw en aantrekkelijk programma in belangrijke (her)ontwikkelgebieden zoals Stadsoevers/Vlietpark, Spoorstraat-zone, de binnenstad en Laan van Brabant. (4) Vijf minuten stad, zorgt voor een inclusieve stad waarin iedereen mee kan doen. Ruimtelijke strategie en mobiliteit worden met elkaar verweven.

WAT | Ontwikkelplan Rondje Roosendaal

Het resultaat is een ontwikkelplan Rondje Roosendaal dat op inspirerende wijze richting geeft aan de ontwikkelingen binnen dit gebied. En een integrale visie, niet alleen gericht op woningbouw maar op diverse functies. Doel om de leefbaarheid van dit gebied te verbeteren en verbindingen met de omgeving te versterken. Een complementaire stad. Met oog op realisatie: een haalbaar en realistisch einddoel, zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma R.O.O.S..

Dit ontwikkelplan is tevens tot stand gekomen met participatie van bewoners en ondernemers in de binnenstad.

VERVOLG | Afwegen en visie vormen

Enkele van de projecten en studies worden getest aan de hand van tijdelijke proeftuinen. Een voorbeeld is een proeftuin bij het Stationsplein, waar een groener, veiliger en klimaatadaptief plein wordt getest. Met behulp van boombakken wordt het plein minder stenig en roze stippen geven op de rijweg aan dat er op de snelheid gelet moet worden.

Uitvoeren doet de gemeente niet alleen. Waar het vorige binnenstadsplan gebaseerd is op de markt moet het doen, geeft dit plan richting en sturing aan de gewenste ontwikkeling. Bij de uitvoering zelf zoekt de gemeente actief de samenleving op. Ze blijven actief in gesprek met ondernemers/bedrijven/pandeigenaren/bewoners etc.

Vergelijkbare projecten