Spring naar content

Klimaatadaptief wijkplein voor Tuinzigt

Nelson Mandelaplein_Bloemrijke beplanting en fontein

VRAAG | maak van het Nelson Mandelaplein hét centrale ontmoetings- en speelplein

Urban Synergy is door de gemeente Breda gevraagd om in nauwe samenwerking met de bewoners van Tuinzigt tot een ontwerp te komen. Het Nelson Mandelaplein moet hét centrale ontmoetings- en speelplein voor de wijk Tuinzigt worden. Het moet een plek worden waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, kinderen spelen, maar waar ook de Nationale Buitenspeeldag of een markt georganiseerd kan worden. Hierbij is het van groot belang het ontwerp af te stemmen op de wensen van alle bewoners. De tweede opgave is om het plein ook klimaatbestendig te maken.

Categorieën:

Landschap, Participatie, Speelnatuur, Recreatie

Waar:

Breda, Tuinzigt (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Breda

Team:

Dirk Verhagen
Laura de Bonth
Joelle Droppert
Inge van der Ploeg

 

WAAROM | een ontmoetingsplein voor de bewoners van Tuinzigt

Voor Urban Synergy is er binnen deze opdracht ruimte voor een breed participatietraject met als inzet het Nelson Mandelaplein tot ontmoetingsplek te maken voor alle generaties, dus voor jong en oud. Door het inzetten van onze creativiteit en ons oog voor verbinding kunnen we de wereld een stukje mooier maken. Daarnaast heeft Urban Synergy zich uiteraard ingezet voor een klimaatbestendig ontwerp, dat inspeelt op zowel de warme als de natte periodes in het jaar.

HOE | in samenwerking met de bewoners

In het buurtcentrum is een mini-tentoonstelling ingericht om regelmatig de tussentijdse resultaten te presenteren en om input te verzamelen om het ontwerp nog verder aan te scherpen. Door de bewoners tijdens het gehele proces mee te laten kijken en denken, zijn de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het ontwerp vergroot. Een groep enthousiaste bewoners heeft zich daar voor ingezet en hielp in deze stappen mee.

Door het organiseren van een tekenwedstrijd voor het ontwerp van de fontein zijn de buurtkinderen bij het project betrokken. Dit resulteerde in 400 tekeningen. Uit alle inzendingen zijn niet 1 maar meerdere winnende ontwerpen gekozen.

WAT | samen inspelen op elkaar ontmoeten en de klimaatveranderingen

De randen van het plein zijn ingericht als groene speelplekken met speelelementen voor kinderen van verschillende leeftijden. Het plein is hierdoor weer van de buurt. Op het midden van het plein is voldoende ruimte voor evenementen, zoals de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag en kerstmarkt. Tekeningen rondom de fontein en op de entrees zijn gemaakt door kinderen uit de buurt. In 2020 is de herinrichting uitgevoerd en feestelijk geopend door kinderen uit de wijk en wethouder Miriam Haagh.

IN HET KORT | Nelson Mandelaplein

  • 8000 m2.
  • Tijdelijke berging en geleidelijke afvoer hemelwater onder het plein door vergroening.
  • Aantrekkelijke speelplekken voor alle leeftijden door vergroening aan de randen.
  • Bedriegertjes centraal op het plein dienen als speelplek voor kinderen en als ideale plek voor verkoeling.
  • Diversiteit aan bomen en beplanting zorgt voor een jaarrond aantrekkelijk beeld, schaduwplekken voor de warme dagen én vergroting biodiversiteit.
  • Centrale ontmoetingsplek voor jong en oud.
  • Multifunctionele ruimte voor dagelijks gebruik en kleinschalige evenementen.

Vergelijkbare projecten