Spring naar content

Zonneweg A7

1. Banner Header_5.3 Energietransitie, Inpassing zon langs Snelwegen_beeld 1, projectenpagina - Copy

VRAAG | Visie op zonne-energie langs de A7

De vraag vanuit Rijkswaterstaat was om uit te zoeken wat de opwekpotentie is van zonne-energie langs de A7 tussen Purmerend Zuid en Den Oever in een integraal landschappelijk ontwerp. Een opdracht voor Urban Synergy en Witteveen+Bos voor het onderzoeken van de mogelijkheden op het Rijkswaterstaatareaal, met als uitgangspunt de huidige stand van de techniek en de kernwaarden van het omliggende landschap.

Categorieën:

Stedenbouw, Landschap, Energietransitie

Waar:

A7 tussen Purmerend Zuid en Den Oever

Opdrachtgever:

Rijkswaterstaat

Team:

Laura de Bonth
Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
Witteveen+Bos

 

 

 

 

 

 

WAAROM | Energieneutraal 2030

Met het maken van de studie ‘Zonneweg A7’ krijgt RWS handvaten voor het op de markt zetten van haar gebieden voor de opwek van zonne-energie.

HOE | Landschapsanalyse, technische analyse en werkateliers

In werkateliers met Rijkswaterstaat, gemeenten en projectpartners zijn meerdere modellen beoordeeld op verschillende aspecten. Daarbij zijn ook de kansen geïnventariseerd die een ‘Zonneweg A7’ mogelijk kunnen maken of versterken.

WAT | Ontwerpprincipes, knoop-paspoorten en meekoppelkansen

Deze knoop-paspoorten geven inzicht in het landschappelijk ontwerp inclusief de kosten, opbrengsten en terugverdientijd van die inpassing.

Met de projectpartners zijn meekoppelkansen geformuleerd waarin de omgeving kan aanhaken en koppelingen gezocht worden met andere maatschappelijke opgaven. Dit omdat het creëren van draagvlak van groot belang is voor een succesvolle inpassing van duurzame energie in het landschap. Zonneweg A7 kan een groter verhaal worden zodra de inpassing van zonne-energie op RWS-areaal gaat werken als vliegwiel voor mensen in de omgeving.

IN HET KORT | Zonneweg A7

  • 4 unieke landschapsensembles
  • 14 knoop-paspoorten
  • Maximale ruimte voor opwekken duurzame energie

Vergelijkbare projecten