Spring naar content

Recreatiegebieden Krimpenerhout en Loetbos

3. Landschappelijk ontwerp recreatiegebied Krimpenerhout_beeld 1, projectenpagina

VRAAG | Kwaliteitsimpuls

Vanuit Groenalliantie Midden Holland is Urban Synergy gevraagd om de recreatiegebieden Krimpenerhout en Loetbos een impuls te geven. De impuls vormt een herinrichting en versterking van de bestaande gebieden.

Categorieën:

Landschap, Participatie, Speelnatuur, Recreatie

Waar:

Krimpenerwaard (NL)

Opdrachtgever:

Groenalliantie Midden-Holland

Team:

Dirk Verhagen
Laura de Bonth
Inge van der Ploeg
John Verheusen Buitenruimte Advies

 

 

 

WAAROM | Aantrekken recreanten

De ontwikkelingen voor Krimpenerhout en Loetbos moeten zorgen voor verhoging van kwaliteit van recreatiegebieden. Bedoeld is om de beleving en de voorzieningen aantrekkelijker te maken voor recreanten. De inpassingen moeten beter aansluiten op de wensen en behoeften van bezoekers.

HOE | Versterken bestaande kwaliteiten

Beide locaties zijn uitvoerig onderzocht en geanalyseerd. Elke locatie heeft daaruit haar eigen pijlers om de beleving te verhogen. Voor de Krimpenerhout betekent dit bijvoorbeeld een herinrichting van de zwemplas. In beide gevallen wordt er gekeken hoe de routestructuren, bospercelen en beplanting versterkt kan worden. De besluiten en ontwerpen zijn afgewogen door een nauwe samenwerking met diverse partijen.

HOE | Versterken bestaande kwaliteiten

In beide gevallen wordt er gekeken hoe de routestructuren, bospercelen en beplanting versterkt kan worden. De besluiten en ontwerpen zijn afgewogen door een nauwe samenwerking met diverse partijen.

WAT | Karakter

Per locatie is de invulling aangepast naar het gebied en komen bestaande kwaliteiten beter naar voren.

Het ontwerp Recreatiegebieden Krimpenerhout en Loetbos is opgesteld door Urban Synergy in nauwe samenwerking met bestaande huurders en grondeigenaren, Hoogheemraadschap, terreinbeheerders, natuur- en vogelwerkgroep en de Gemeente Krimpenerwaard.

In opdracht van Groenalliantie. Ontwerpen verder uitgewerkt door bureau RIS, Speelmol uitgewerkt en gerealiseerd door blowups, ontwerp paviljoen studio FRAME, uitvoering totale Kwaliteitsimpuls Verboon Maasland.

Vergelijkbare projecten