Spring naar content

Recreatiegebied Oostvoornse Meer, Brielse Meer en Bernisse

1. Landschappelijk ontwerp Recreatiegebied Brielse Meer_beeld 1, projectenpagina

VRAAG | Kwaliteitsimpuls recreatiegebieden

Vanuit het Recreatieschap Voorne Putten is Urban Synergy gevraagd om de verblijfsruimtes op te waarderen voor het recreatiegebied aan de noordzijde van het Oostvoornse Meer en daarnaast diverse recreatiegebieden langs het Brielse Meer en Bernisse. Ontwerpen die afgestemd zijn op de wensen van ondernemers uit deze gebieden, gemeentes en beheerders van deze terreinen.

Categorieën:

Landschap, Participatie

Waar:

Oostvoornse Meer, Brielse Meer en Bernisse

Opdrachtgever:

Recreatieschap Voorne Putten

Team:

Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
Inge van der Ploeg
i.s.m. Marieke de Gast, Carole Sturkenboom en Leon van der Lugt

 

 

 

 

 

WAAROM | Een sleetse inrichting

Bestaande voorzieningen en inrichting speelt te weinig in op een goede ervaring en beleving van bestaande natuur- en landschapskwaliteiten.

HOE | Herkenbaarheid door identiteit

Bij de uitwerking is gezocht naar ingrepen  die aansluiten op de huidige dynamiek en kwaliteiten van het gebied en de wensen en ideeën van stakeholders. De schetsen zijn daarbij in samenhang ontworpen, om te komen tot meer onderscheidende gebieden. Verschillende doelgroepen worden hierdoor beter bediend en de toekomstige inrichting sluit beter aan op de wensen van de hedendaagse recreant.

WAT | Een geheel

Elementen zoals toiletvoorzieningen en  bewegwijzering zijn in samenhang ontworpen. Cortenstalen toiletvoorzieningen verwijzen naar het industriele karakter van het aangrenzende havengebied van Europoort Rotterdam. In elk toiletgebouw verwijst een geperforeerd patroon naar de kwaliteit van de plek.

Het ontwerp recreatiegebied Oostvoornse Meer, recreatiegebieden in Brielse Meer en Bernisse is opgesteld door Urban Synergy in samenwerking met Marieke de Gast, Carole Sturkenboom en Leon van der Lugt.

In opdracht van Recreatieschap Voorne Putten.

Vergelijkbare projecten