Spring naar content

Marktplein Prinsenbeek

1. Uitvoering

VRAAG | Herinrichting plein

Voor de Markt in Prinsenbeek ligt een nieuwe ontwerpopgave. De nieuwe inrichting moet beleving en invulling geven en passen bij de aanliggende voorzieningen.

Categorieën:

Landschap, Klimaatadaptatie, Participatie

Waar:

Prinsenbeek (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Breda

Team:

Dirk Verhagen
Laura de Bonth
Jessica Stoop

 

 

 

WAAROM | Verdeeldheid & verharding

In het nieuwe ontwerp ontstaat de kans om nieuwe mogelijkheden te vinden die de Markt transformeert in een groen plein dat een aanwinst is voor haar omgeving.

HOE | Kansen en obstakels

Zo kan het plein inhaken op bestaande groenstructuren of betere aansluiting hebben op haar omgeving. Na het onderzoek zijn vier modellen ontworpen waarop een definitieve versie is voortgeborduurd.

WAT | Een geheel

De inpassing van groen sluit aan op de bestaande structuren en geeft meer beleving aan de Markt. Samen met de werkgroep Markt Prinsenbeek is het ontwerp gepresenteerd.

Het ontwerp Marktplein Prinsenbeek is opgesteld door Urban Synergy.

In opdracht van Gemeente Breda

Vergelijkbare projecten