Spring naar content

Liniekwartier Breda

1. 1 op 1 maquette

VRAAG | Herinrichten openbare ruimte van stempel 3 & 4

Het Liniekwartier in Breda gaat op de schop. De openbare ruimte wordt buurtje voor buurtje aangepakt. Na ons ontwerp voor stempel 2 heeft Gemeente Breda ons gevraagd de openbare ruimte van stempel 3 en 4 te ontwerpen. Het ontwerp betreft de herinrichting van straten en enkele pleinen waar ontmoeten en spelen samenkomen.

Categorieën:

Landschap, Participatie

Waar:

Breda (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Breda

Team:

Dirk Verhagen
Laura de Bonth
Jessica Stoop
Joelle Droppert
Inge van der Ploeg

 

 

WAAROM | Verbeteren openbare ruimte

De wijk wordt op verschillende schaalniveau’s vernieuwd; de coöperatie biedt een deel van zijn woningen aan als kluswoning en de gemeente verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte. Door bewoners te betrekken bij het aanpakken van de openbare ruimte wordt de sociale cohesie in de wijk vergroot en voldoet de wijk weer aan de wensen van bestaande en nieuwe bewoners.

HOE | Betrekken bewoners

Door middel van interviews aan huis hebben bewoners de kwaliteiten, aandachtspunten en kansen voor de openbare ruimte benoemd. Met de input van bewoners, uitgangspunten van de gemeente en onze ruimtelijke analyse hebben we een schetsontwerp gemaakt. Deze hebben we voorgelegd tijdens een bewonersavond in de wijk. Voor ieder buurtpleintje zijn twee varianten voorgelegd, waarbij de bewoners hun voorkeur konden uitspreken. Het ontwerp is aangescherpt tot een voorlopig ontwerp, en is opnieuw aan de bewoners gepresenteerd.

WAT | Een geheel

Het eindresultaat is een ontwerp waarin de verblijfskwaliteit voor de bewoners verbeterd en geparkeerde auto’s minder dominant worden. De woonstraten krijgen een rustig, groen en eenduidig straatbeeld. De hofjes worden anders ingedeeld waardoor er in ieder buurtje een verblijfsplek ontstaat. Iedere verblijfsplek is uniek, waarbij de bewoners hebben meegedacht over de inrichting en uitstraling van de verblijfsplek van hun buurt. De ene plek is meer gericht op spelende kinderen en de andere meer op rust, rijke beplanting en mogelijkheden voor een buurtbarbecue. Door de inmenging van bewoners in de loop van het ontwerpproces, is er veel draagvlak en verantwoordelijkheidsgevoel voor het nieuwe ontwerp.

IN HET KORT | Liniekwartier Breda stempel 2, 3 en 4

  • Herinrichting 3 pleintjes en 4 straten
  • Pleintjes afgestemd op wensen bewoners

 

Het ontwerp voor Liniekwartier Breda stempel 2, 3 & 4 is opgesteld door Urban Synergy.
In opdracht van Gemeente Breda.

Vergelijkbare projecten