Spring naar content

Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

2. Slider 1 ZonneWIJzer Linkedin berichten_afbeelding1_ZonneWIJzer

VRAAG | Onderzoek de landschappelijke inpassing van zonnevelden voor Gelderse streken

Urban Synergy kreeg samen met KuiperCompagnons en ECN-part of TNO de opdracht een ZonneWIJzer-gids op te stellen. Hierin wordt vermeld hoe zonnevelden in diverse Gelderse streken opgezet kunnen worden en dient als aanzet tot het energieneutraal maken van Gelderland in 2050.

Categorieën:

Landschap, Energietransitie

Waar:

Gelderland

Opdrachtgever:

Provincie Gelderland

Team:

Laura de Bonth
Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
Kuiper compagnons

De ZonneWijzer is hier te downloaden

 

 

WAAROM | Klimaatneutraal maken van Gelderland

Om de kwaliteiten van Gelderland te behouden is er behoefte aan kennis en bouwstenen om onder andere zonnevelden goed te ontwerpen en in te passen. De ZonneWIJzer beantwoord die behoefte als handreiking met gebundelde kennis, specifieke bouwstenen en inspiratie.

HOE | Handvaten voor ontwerp en techniek

In het hoofdstuk Techniek wordt uitgelegd wat de techniek achter een zonnepaneel is en welke visuele mogelijkheden er zijn. De opstelling van zonnepanelen kan verschillen en bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het zonneveld en is dus van belang bij de inpassing en inrichting. Variaties in afstand, hoogte, oriëntatie en panelenrijen hebben effect op de wijze waarop landschappelijk inpassen mogelijk is en beïnvloeden de kansen voor het creëren van ecologische meerwaarde en het toepassen van meervoudig ruimtegebruik. Ook de energetische opbrengst kan per type opstelling en inrichting van zonneveld verschillen.

Voor elk van de zes landschappelijke streken in Gelderland is een set ZonneWIJzers opgesteld. Elke streek is geanalyseerd op ontstaansgeschiedenis, ecologische waarde van de streek en opsomming van landschapstypen. De ZonneWIJzer geeft vervolgens de landschappelijke bouwstenen, ecologische principes en meekoppelkansen, specifiek voor de verschillende landschapstypen in die streek. De wijzer kan gebruikt worden bij het opstellen van een ontwerp voor een zonneveld in een bepaald landschapstype.

De ZonneWijzer is hier te downloaden

WAT | Duidelijkheid voor stakeholders voor het creëren van een klimaatneutraal Gelderland

Afhankelijk van de locatie kan in de gids opgezocht worden wat de mogelijkheden zijn op gebied van techniek, de inpassing en inrichting.

IN HET KORT | ZonneWIJzer

De ZonneWIJzer is specifiek voor de Gelderse situatie geschreven, maar biedt ook zeker inspiratie voor locaties daarbuiten. De ZonneWijzer inzien? Klik dan hier voor de interactieve pdf!

De ZonneWIJzer is opgesteld door Urban Synergy in nauwe samenwerking met KuiperCompagnons, de Gelderse grafische vormgevers van Het Lab ontwerp + advies uit Arnhem en ECN-part of TNO.

Project op initiatief van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord (GEA), in opdracht van Provincie Gelderland.

Aan de tafel Ruimte zitten vertegenwoordigers van Wageningen University & Research, het Gelders Genootschap, Alliander, de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM), Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland (tevens opdrachtgever).

Vergelijkbare projecten