Spring naar content

Klimaatdialoog Bruinisse

1. WATERTAFEL KLIMAATFESTIVAL copy

VRAAG | Opzetten klimaatdialoog

Vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland is de vraag gekomen om een klimaatdialoog te organiseren voor de locatie Bruinisse. De klimaatdialoog moet het gesprek starten over klimaatadaptatie in Zeeland.

Categorieën:

Landschap, Klimaatadaptatie,Visie & Strategie

Waar:

Bruinisse

Opdrachtgever:

Gemeente Schouwen-Duiveland en Interreg

Team:

Dirk Verhagen
Jolanda de Jong
i.s.m. Gerjan Streng, Maarten Grotholt en als externe adviseurs: Thijs van Spaandonk (RAvB) en Enrico Moens.

 

 

WAAROM | Klimaatbestendig en waterrobuust

De stakeholder krijgen inzicht in de huidige stand van zaken en de ruimtelijke bouwstenen die kunnen aanzetten tot klimaatadaptatie. Het betrekken en meenemen van de stakeholders in het proces zorgt voor duidelijkheid, menging en draagvlak.

HOE | Van besef naar bredere kijk

De tweede fase gaat over adaptatie. Hierin worden de stakeholders via een workshop en het klimaatspel aan het werk gezet. In het spel en tijdens de workshop komen stakeholders erachter wat zij kunnen doen om Bruinisse klimaatadaptief te maken. Het geeft de bouwstenen en toont hoe deze samengaan met andere bouwstenen zodat er meekoppelkansen ontstaan. Richting het einde hebben de stakeholders inzicht verkregen en weten zij hoe ze hun omgeving klimaatadaptief kunnen maken.

WAT | Bouwstenen voor klimaatadaptief Bruinisse

geeft inzicht in het houden van een klimaatdialoog en resulteert in een analysedocument met een uitwerking van het doorlopen proces.

IN HET KORT| Klimaatdialoog Schouwen-Duiveland

  • 2 klimaatfestivals
  • 3 types klimaatspel

Vergelijkbare projecten