Spring naar content

Herinrichting Reyeroord Noord

Regenbeeld_26 - Foto

Vraag | Toekomstbestendige openbare ruimte

Het maken van een schetsontwerp  voor de openbare ruimte van Reyeroord noord, op basis van de wensen van bewoners, rekening houdend met de ondergrondse infrastructuur en met het oog op de toekomst.

Categorieën:

Landschap, klimaatadaptatie

Waar:

Rotterdam

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam

Team:

Dirk Verhagen
Raquel van Donselaar
Jessica Stoop

Waarom | Verduurzaming, rioolvervanging en stadswarmte

Reyeroord is aangewezen als voorbeeldwijk voor de toekomst. Het is dé wijk waar allerlei nieuwe uitvindingen uitgeprobeerd en getest worden. Hiervoor zijn verschillende pilot projecten uitgevoerd zoals het Park van Morgen met een aangepaste natuurlijke vormgeving voor meer biodiversiteit en verlichting op fotosynthese, het Hart van Reyeroord waar een nieuwe waterstructuur en wadi is gecreëerd voor een grotere waterbergingscapaciteit en een buurtpoel met pluktuin die samen met de buurt is ontworpen en door bewoners wordt beheerd.

Hoe | Benutten meekoppelkansen verblijfskwaliteit en klimaatadaptatie

Met deze input is er een nieuw ontwerp voor de openbare ruime gemaakt, passend binnen de ruimtelijke kaders van het originele stempel en strokenbouw ontwerp, waarbij licht, lucht en ruimte nog steeds centraal staan. Hierbij zijn zoveel mogelijk meekoppelkansen benut waaronder het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het klimaatadaptatief maken van de openbare ruimte.

Wat | Een centrale wadi als verblijfsplek en meer groen in de straat

Hiermee ontstaat een toekomst- en klimaatbestendige openbare ruimte en een prettige bruikbare leefomgeving. Het nieuwe ontwerp is voorgelegd aan bewoners en wordt samen met hen verder aangescherpt.

Vergelijkbare projecten