Spring naar content

Hofbogen Rotterdam

1. Banner Hofbogen Axonometrie

VRAAG | Toekomstvisie op een Rotterdams Icoon

Voor de Dudok Groep heeft Urban Synergy met veel plezier meegewerkt aan een toekomstvisie voor De Hofbogen in Rotterdam. Belangrijk uitgangspunt is de inclusieve culturele stad als uitgangspunt voor ontwikkeling en een gevarieerde belevingswaarde van Pompenburg tot aan de Kop van Noord.

Categorieën:

Visie, Participatie, Stedenbouw

Waar:

Rotterdam (NL)

Opdrachtgever:

Dudok Groep

Team:

Dirk Verhagen
Laura de Bonth
Jessica Stoop

 

 

 

WAAROM | Passend programma en betrokkenheid

Door De Hofbogen als verbindende functie voor de Rotterdamse buurten in te zetten, zijn ze een toevoeging voor economische en maatschappelijke waardes en gaat de beleving omhoog.

HOE | Werken met mensen en buurten

Hierin wordt ingegaan op voorzieningen, recreatie, sociale veiligheid, verblijfsplekken voor ontmoeting en de toegankelijkheid van De Hofbogen.

In De Hofbogen is het atelier Hofbogen ingericht. Atelier Hofbogen is een plek binnen de Hofbogen waar Dudok met de Gemeente Rotterdam en andere betrokken partijen zoals wijkraden en het Hoogheemraadschap nadenken over de Hofbogen, de wisselwerking met de openbare ruimte in de aangrenzende straten en het dakpark.

WAT | Naar een inclusieve stad met bewoners en ontwikkelaars

De betrokkenheid van deze partijen helpt om een gevoel van eigenaarschap te realiseren waardoor de buurten betrokken blijven bij de ontwikkeling van De Hofbogen. De toekomstvisie is goed ontvangen mede dankzij deze visie mag Dudok Groep zich sinds september 2019 de eigenaar noemen van De Hofbogen.

IN HET KORT | Toekomstvisie Hofbogen Rotterdam

In 1908 werden Rotterdam en Scheveningen per spoor aan elkaar verbonden. Een eeuw lang reden er treinen tussen Rotterdam en Den Haag over de Hofbogen; de zogenoemde ‘Hofpleinlijn’. Vanaf 2 september 2019  is Dudok Groep eigenaar van de Hofbogen.

De toekomstvisie is opgesteld in samenwerking met de Dudok Groep, Dudok Horeca groep en Studio RAAM voor de visualisaties.

 

Zien wat de toekomstvisie is waar komende jaren aan gewerkt wordt? Download hier de Visie Hofbogen Dudok Groep

Atelier Hofbogen kunt u bezoeken aan de Vijverhofstraat.

Vergelijkbare projecten