Spring naar content

Klimaatadaptieve woonwijk

1. Landschappelijk ontwerp klimaatbestendige woonijk_Immanuelhof_beeld 1, projectenpagina

VRAAG | maak een klimaatadaptief ontwerp voor het versterken van sociale cohesie in het Immanuelhof

Urban Synergy is gevraagd een ontwerp te maken voor de woonwijk Immanuelhof in Hoeksche Waard. De opdracht is om te verkennen hoe het gebied samen met de toekomstige bewoners klimaatadaptief ingericht kan worden, waarbij de inrichting uitnodigt om hier te verblijven en elkaar te ontmoeten. Een belangrijke vraag hierbij is hoe bewoners een rol kunnen spelen in het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke openbare ruimte en binnentuin.

 

Categorieën:

Stedenbouw, Klimaat, Participatie

Waar:

Hoeksche Waard (NL)

Opdrachtgever:

HW Wonen

Team:

Dirk Verhagen
Inge van der Ploeg
i.s.m. Gemeente Hoeksche Waard

 

 

 

WAAROM | een bijdrage leveren aan,prettig en klimaatbestendige wonen

Er zijn veel verschillende partijen die een belang hebben bij de inrichting of het beheer van de openbare ruimte. Daarom is het zeer nuttig om vroegtijdig in het proces met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Vanuit ons ontwerpbureau hebben we deze opgave integraal benaderd.

HOE | werken aan een mooier woonmilieu in drie stappen

  • Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte, met name een gemeenschappelijke groenstrook centraal in het gebied, de sociale cohesie in de wijk versterken?
  • Hoe kunnen bewoners geactiveerd en geënthousiasmeerd worden om hun tuin of groenstrook duurzamer, groener en biodiverser in te richten?

WAT | een aantrekkelijk resultaat en betrokken bewoners

De wadi in de binnentuin zorgt voor het tijdelijk vasthouden van hemelwater in dit gebied.

De groenstrook bevat bloeiende en groenblijvende beplanting. Deze is bestendig tegen extreme droge en natte periodes in het jaar.

Elkaar ontmoeten en interactie staan hier centraal. In overleg met bewoners is een keuze gemaakt voor onder andere speel- en zitelementen. Een combinatie van een bloemrijke inrichting en stapstenen in de wadi zorgt voor aantrekkelijke speelnatuur voor kinderen jaarrond.

IN HET KORT | Immanuelhof

24 sociale huurwoningen

  • Hemelwater daken is losgekoppeld van het riool.
  • Groen en bloemrijk ingerichte infiltratiestroken in voortuinen.
  • Centrale wadi in gemeenschappelijke binnentuin.
  • Opvang en tijdelijk bufferen hemelwater in krattensystemen onder bestrating achterpaden.
  • Waterbergende fundering onder parkeerplaatsen.

Vergelijkbare projecten