Spring naar content

Gebiedsvisie de Stationstuinen Barendrecht

1. Banner 1 Impressie

VRAAG | maak een gebiedsvisie voor toonaangevend leefgebied De Stationstuinen

Urban Synergy is gevraagd om in nauwe samenwerking met Wissing, de gemeente Barendrecht en gebiedspartijen een gebiedsvisie op te stellen voor De Stationstuinen.

Categorieën:

Stedenbouw, Klimaatadaptatie, Visie

Waar:

Barendrecht (NL)

Opdrachtgever:

Gemeente Barendrecht

Team:

Laura de Bonth
Merel Gerritsen
Wissing
Bureau Buhrs

 

WAAROM | een verbonden, groene stad

Het nieuwe gemengde gebied ligt tegen het treinstation aan, langs de lijn Dordrecht/Breda naar Rotterdam, Leiden en Amsterdam. Er is ruimte om een grote hoeveelheid woningen, opleidings- en kennisinstituten, start-ups, research en development en experience te realiseren. De Stationstuinen is door het Rijk aangewezen als een versnellingslocatie binnen de woondeals, de meerjarige integrale samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners. Het is daarmee een kerngebied voor de grote woningbouwopgave van Zuid-Holland.

HOE | drie kernwaarden in de gebiedsvisie

In onze gebiedsvisie hebben we de vraagstukken vertaald naar drie kernwaarden. Hierin staan het milieu en alle belanghebbenden voorop.

  1. Gezond bereikbaar: een duurzame mobiliteitsoplossing voor iedereen in het gebied.
  2. Groen en bewust: een duurzame opwekking en verdeling van energie.
  3. Bouwen voor iedereen: het verzorgen van een aantrekkelijk werk- en opleidingsmilieu dat de toekomst van Dutch Fresh Port garandeert.

WAT | gezamenlijk oppakken van vraagstukken rondom een duurzame leefomgeving

De gebiedsvisie is de eerste stap en formuleert doelstellingen, uitgangspunten en ambities om tot de gewenste ontwikkeling te komen. De gemeente stelt vervolgens het omgevingsplan op, waarmee de planologische basis voor De Stationstuinen ontstaat.

IN HET KORT | project De Stationstuinen

  • Circa 44,5 hectare.
  • 2300 woningen tot 3500 woningen.
  • 30 tot 50% sociale en betaalbare woningen.
  • 50.000 m2 voorzieningen, start-ups, bedrijven en kennis- en opleidingsinstituten op het gebied van voedsel en gezondheid.

Visie opgesteld door Urban Synergy en Wissing.
Marketing en participatie: Bureau Buhrs en architectenbureau IWT.
In opdracht van de gemeente Barendrecht.

Vergelijkbare projecten