Spring naar content

Laura de Bonth benoemd tot voorzitter Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard werd in 2012 ingesteld door de 5 samenwerkende gemeenten op verzoek van de maatschappelijke organisaties. Het team bevordert, stimuleert en bewaakt de ruimtelijke kwaliteit, zoals die is omschreven in de Structuurvisie Hoeksche Waard (2009) en in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard (2019*). Het team geeft gevraagd en ongevraagd een gemotiveerd advies over plannen en doet dat vanuit een onafhankelijke positie. De adviezen zijn gericht aan het bestuur van de gemeente.

Vergelijkbare actualiteiten