Spring naar content
breed-U_S_Laura de Bonth_foto 1

Laura de Bonth voorzitter Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

Steeds staat voor ogen Nationaal Landschap Hoeksche Waard als ‘kwaliteitsmerk’ neer te zetten en daarmee een sterke en herkenbare identiteit en positie mee te geven, door meerwaarde te creëren voor het eiland. Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard heeft een bijzonder diverse samenstelling. De leden, afkomstig uit het Hoeksche Waardse maatschappelijke middenveld, bezitten een brede gebiedskennis en expertise op verschillende vakgebieden: landbouw, landschap, natuur, biodiversiteit, archeologie, cultuurhistorie en erfgoed, recreatie, duurzaamheid en ondernemen.

Vergelijkbare actualiteiten