Spring naar content
Cursus duurzame energie

Cursus Duurzame energie en ruimte

Functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik zijn oplossingsrichtingen om met schaarse ruimte en beperkte investeringsmiddelen om te gaan. Veel daarover is al te vinden in onze ZonneWIJzer, en in de cursus verkennen we het nog breder.

De cursus ‘Duurzame energie en ruimte’ is bedoeld om inzicht te geven in de ruimtelijke consequenties van de overgang naar duurzame energiebronnen. Met dat inzicht komen we tot handvatten om de ruimtelijke impact om te zetten in een kwaliteitsverbetering van gebieden. Daarbij gaan we in gesprek over het tot stand brengen van een goede dialoog tussen overheid, initiatiefnemers en omgeving om tot die kwaliteitsverbetering te komen.

Meer informatie & aanmelden op de website van Geoplan.

Vergelijkbare actualiteiten