Spring naar content

Tom Lagendijk

‘Menselijk gedrag vind ik heel interessant, ik kijk naar hoe je dat positief kan beïnvloeden.’

NR.1_landscape

Tom houdt zich graag bezig met de participatiefase van projecten en maakt projecten visueel. Daarnaast richt hij zich op het ontwerpen op het kleine schaalniveau. Zijn kennis en ervaring vanuit het productdesign en zijn jarenlange ervaring uit de festivalwereld zet hij hiervoor in.

Aan al zijn ideeën wil hij een dosis cultuur toevoegen. Cultuur geeft volgens hem karakter aan een plek en maakt het levendig. Het zorgt voor een reden om naar buiten te gaan. Ook zet hij zich graag in om bewoners en gebruikers van een project te motiveren zich duurzamer te gaan gedragen en voor duurzame oplossingen te kiezen.