Spring naar content

Iki van Koningsbrugge

‘Als ontwerper moet je door de schalen heen durven te kijken

NR.3_landscape

Na de kunstacademie besloot stagiaire Iki dat ontwerpen heel leuk is, maar niet theoretisch genoeg naar haar zin. Binnen haar studie landschapsinrichting aan de Hogeschool van Hall Larenstein vond ze de perfecte combinatie van theorie en praktijk. Nu reist ze vanuit Arnhem op en neer met de trein om het team van Urban Synergy te versterken. Ze richt zich het natuurinclusief maken van binnentuinen, daktuinen, parkjes en gevels. Hierbij houdt ze rekening met wat het gebied nodig heeft. Op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. Door altijd te blijven heroverwegen wil ze het beste uit ieder project naar boven halen. Constant stelt ze zichzelf de vraag of wat ze maakt een toevoeging is voor gebruikers, de ruimte en de biodiversiteit.