Biografie van de Noordoostpolder, Grond voor verandering

De Noordoostpolder staat voor talrijke opgaven: stagnatie van de bevolkingsgroei, innovatie in de landbouwsector, wijzigingen in de waterhuishouding en stads- en dorps- vernieuwing. Deze vraagstukken zijn van invloed op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. De polder, zeventig jaar geleden bedacht en gepland als een ‘nieuwe maatschappelijke orde’, is onvoldoende in staat om al die veranderingen op te vangen – sterker nog: het poldersysteem is dringend aan vernieuwing toe.

Maar wat betekend dit voor de vele agrarische ondernemers in de Noordoostpolder?

Deze biografie toont aan de hand van persoonlijke verhalen hoe het beroemde landbouwgebied zich door de jaren heeft ontwikkeld. Achttien agrariƫrs spreken over de ontstaansgeschiedenis van hun bedrijf, over hun economische en sociale netwerken, over hun problemen, plannen en toekomstperspectieven. Door deze ondernemers een gezicht te geven wordt het imago van de Noordoostpolder versterkt. Maar dat niet alleen: Door de persoonlijke portretten ontstaat een beter begrip van de consequenties die de op hande zijnde veranderingen hebben voor individuele ondernemers.

Opdrachtgever: Rijksdienst Cultureel Erfgoed