Ontwerp de blauwe verbinding

 

Urban Synergy heeft samen met H2Ruimte het schetsontwerp gemaakt voor de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark.  Deze verbinding is een recreatieve bevaarbare route (kano’s en fluisterbootjes) die zorgt voor schoon water in het gebied en in het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding legt tussen de verschillende groengebieden waaronder Park Buytenland, het Zuidelijk Randpark en het Zuiderpark. De vaarroute draagt ook bij aan de leefbaarheid in Charlois. Het project heeft een looptijd van tien jaar. Het ontwerp is uitgewerkt door GZH en is aangelegd in 2015.

 

In het schetsontwerp is een onderscheid gemaakt tussen een ecologische en een recreatieve oever om zowel de flora en fauna als de recreant een plek te geven in het park zonder dat ze elkaar in de weg zitten. De ecologische zone vormt het decor van het park maar is door de waterverbinding niet of nauwelijks toegankelijk voor recreanten. Aan de recreatie oever is het water ingezet als impuls voor gebruik en programma in het park.

Opdrachtgever: Recreatieschap IJsselmonde, Groenservice Zuid-Holland (GZH)
Team: ism H2Ruimte
Locatie: Zuidelijk Randpark Barendrecht
Jaar: 2011

Deltadynamiek Rijnhaven

In de Rijnhaven zijn er plannen voor stedelijke ontwikkelingen op en aan het water. Het getij, dat 2 keer per dag een peilverschil van 1 meter heeft, is in deze haven slecht beleefbaar door steile en harde oevers. In het voorstel ‘Deltadynamiek Rijnhaven’ wordt het getij beleefbaar gemaakt en gekoppeld aan de toekomstige woon-werkmilieus. Door het aanleggen van getijdengeulen stroomt water geleidelijk de hele dag de geulen in de haven in en uit. De belevingswaarde gaat omhoog. In de ‘natuurlijke’ variant zijn mogelijkheden voor het creëren van bijzondere flora en fauna. Een stedelijke variant laat zien dat met een kleiner ruimtebeslag het getij beleefbaar gemaakt kan worden. Terrassen, al dan niet voorzien van groen en bomen, hebben verschillende niveaus. Door de dag heen verdwijnen er stukjes openbare ruimte uit het zicht om vervolgens weer in beeld te verschijnen.

Urban Synergy heeft in samenwerking met H2Ruimte een voorstel ingediend bij de consortia voor de Rijnhaven. Voor een filmpje van het concept kijk hier

Opdrachtgever: Eigen initiatief
Team: ism H2Ruimte
Locatie: Rijnhaven Rotterdam
Jaar: 2014

Deltadynamiek Krimpen aan de IJssel

Urban Synergy heeft in samenwerking met H2Ruimte in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel en met steun van Mooi Nederland een handboek ‘stalen’ voor getijbeleving gemaakt. Deze stalen zijn bij de inrichting van buitendijkse gebieden toepasbaar. Ze leiden tot een sterke beleving van de werking van het getij. De stalen richten zich zowel op natuurlijke omgevingen als op hoogstedelijke omgevingen. Voor twee proefgebieden in de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben met behulp van de stalen een uitwerking gemaakt.

 

Het betreft het bedrijventerrein Stormpolder, inclusief de al bestaande icoon van getijbeleving: het Stormpoldervloedbos, en een gebied langs de IJsseldijk dat onder meer Werf aan de IJssel en het terrein van betonfabriek Holcim omvat.

De presentatie is hier in te zien. Het eindrapport kan opgevraagd worden door een mail te sturen naar: info@urbansynergy.nl

Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan de IJssel, Mooi Nederland
Team: H2Ruimte
Locatie: Krimpen aan de IJssel
Jaar: 2013

Deltadynamiek in de Deltapoort

Getuige het juryrapport vond de streekjury uit het gebied Deltapoort (regio Rotterdam – Dordrecht) deze inzending het meest voldoen aan de prijsvraagopgave. Bekijk hier de volledige inzending

Rode draad in de inzending is de beleefbaarheid van de getijdewerking in het gebied zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Unieke zoetwatergetijdenatuur is te creëren langs de rivieren. Langs de rivier oevers worden verschillende woon- en woon-/werkmilieus ontwikkeld waar op verschillende wijzen de dynamiek van het water zichtbaar is. In (hoog)stedelijke gebieden harde oevers met meerdere maaivelden. In gebieden met een lagere stedelijke dichtheid zachte oevers. In de Develdelta komt een uniek woongebied voor de Randstad. Via een spiraalgetijdegeul dringt water diep een woongebied met vrijstaande villa’s op grote kavels binnen.

Daarnaast is een hoogwaardige openbare vervoersverbinding een belangrijke voorwaarde om de regio veel meer als eenheid te laten functioneren en economisch sterker te maken via grotere marktgebieden voor werken, wonen, voorzieningen en onderwijs. Het plan is opgezet als een groeimodel: met relatief kleine projecten zijn direct stappen te zetten in de richting van een wenkend toekomstperspectief.

Opdrachtgever: EO-Wijers-stichting
Team: Beitske Boonstra (TNO bouw en ondergrond), Willem van Deursen (Carthago), Wouter Jonkhof (TNO bouw en ondergrond), Henk Puylaert (H2Ruimte), Theo Reijs (TNO bouw en ondergrond), Egbert Stolk (TU-Delft bouwkunde), Henk Werksma (H2Ruimte) en Pier Werksma.
Locatie: Deltapoort
Jaar: 2008