Visie centrum Princenhage

Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud

In het kader van de gemeentelijke Bredase pilot Burgerbegroting heeft de werkgroep Centrum Princenhage een voorstel ingediend voor het centrum van het Bredase stadsdorp Princenhage. Dit voorstel heeft als motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud”.

Urban Synergy heeft de werkgroep geholpen dit voorstel verder uit te werken tot een visie voor het Centrum van Princenhage. De visie is een samenhangend verhaal over hoe de bewoners en ondernemers het toekomstige centrum van Princenhage zien. De visie bestaat uit (ruimtelijke) uitgangspunten en kansen voor het centrum van Princenhage op de korte en lange termijn. Middels een prioritering is aangegeven welke gebieden het eerst aangepakt dienen te worden.

De visie is uitgewerkt in virtual reality en gepresenteerd aan de raadsleden, dit gaf hen de kans om met behulp van VR-brillen de plannen te bekijken.

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Locatie: Breda
Jaar: 2017