Structuurvisie Petten

Kansen voor nieuw profiel voor Petten, dorp in de duinen

In samenwerking met Reitsma Stedebouw en en bureau West8 is een structuurvisie opgesteld voor het Noord-Hollandse dorp Petten. In de visie maakt Petten de omslag van een dorp achter de dijk, naar Petten als een kleinschalig en romantische badplaats in de duinen.

Petten krijgt, in het kader van de toekomstige kustversterking, een strand voor de Hondsbossche Zeewering van 250 meter zeewaarts. De visie gaat uit van een binnendijkse zandsuppletie. Door zandsuppletie wordt de overgang tussen het toekomstige strand, de Hondsbossche Zeewering en het dorp landschappelijker en zachter

 

Er wordt aansluiting gezocht met de huidige, veel genoemde kwaliteit van Petten: kleine schaal, rust, ruimte. Met name door de kleine schaal en het (nu nog) intacte dorpscentrum onderscheidt Petten zich van “buurbadplaatsen” en mikt het op een andere doelgroep. Dat wil zeggen: wel meer recreanten, maar geen massatoerisme.

Petten is vanaf Provinciale N-weg niet zichtbaar voor automobilisten. In de visie wordt voorgesteld om een nieuwe afslag te realiseren vanaf deze weg, een weg die in een rechte lijn naar het dorpsplein leidt en doorloopt tot een van de toekomstige strandopgangen. Hierdoor komt er meer reuring op het dorpsplein. Dit zal, samen met het dagtoerisme, leiden tot meer drukte en meer draagvlak voor winkels en uitspanningen op het dorpsplein. Tot slot wordt voorgesteld om wijken onderling beter te verbinden en het dorpsplein centraler meer “in de loop” voor alle dorpsbewoners door een extra autoverbinding open te stellen.

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe
Team: ism Reitsma Stedebouw, West 8
Locatie: Petten
Jaar: 2011