Stedenbouwkundige kaders spoorzone Tilburg

Randvoorwaarden voor gebied in ontwikkeling

Met de Spoorzone is Tilburg hard op weg om nieuw aanzien te verwerven. De spoorzone behelst een totaalgebied, tussen de Ringbanen West en Oost. Alle ontwikkelingen, herstuctureringen en herbestemmingen worden in samenhang ontwikkeld inĀ een mix van hoog stedelijk wonen, economische activiteiten, culturele functies en andere voorzieningen.

Urban Synergy heeft samen met de stedenbouwkundige van de gemeente de belangrijkste kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de spoorzone uitgewerkt. Hierbij is onderscheidt gemaakt in programma, structuurdragers, maatgeving en ruimtelijke vormgeving en architectuur. De gemeente Tilburg wil deze spelregels hanteren bij de verwezenlijking van de plannen voor de Spoorzone.

De twee noord-zuid passages vormen belangrijke dragers door het gebied en bewerkstelligen de verbinding tussen het woongebied Oud Noord en de binnenstad van Tilburg. De stad zal zich nadrukkelijker manifesteren aan het spoor, mede door het cultuurhistorisch erfgoed van de NS Werkplaats op te nemen in toekomstige plattegrond, gecombineerd met diverse aan elkaar geschakelde openbare ruimtes.

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Locatie: Tilburg
Jaar: 2008