Station De Weel

Landschappelijke inpassing transformatorstation

Bij ’t Veld bouwen TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. Het station bestaat uit twee transformatoren die de elektriciteit van 150kV naar 20 kV transformeert. De plannen voor landschappelijke inpassing zijn op 19 december door het college goedgekeurd. Een mooi voorbeeld van hoe landschappelijke inpassing door gezamenlijke inspanning tot stand gekomen is. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station in volle gang.

Een grondwal met gebiedseigen beplanting zal het station zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken. Want dat was de wens van de omwonenden. Omwonenden droegen bouwstenen aan op basis van voorbeelden uit de omgeving. Deze zijn door ons vertaald naar de locatie en door middel van Virtual Reality aan de omwonenden getoond. 

 

Opdrachtgever: TenneT
Team: Urban Synergy en 1 : 1 Stadslandschappen
Locatie: 't Veld
Jaar: 2017