Sociaal Veilige Stedenbouw

In 2012 en 2013 is toegepast onderzoek uitgevoerd waarbij sociale veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse woonwijken vanuit ruimtelijk oogpunt zijn benadert. Dit leidde tot concrete (her)inrichtingsvoorstellen en maatregelen voor de binnen dit project aangedragen pilotwijken Vroonermeer Noord en Zuid in Alkmaar, Rode Dorp, Blauwe Daken in Deventer, Eckhart, Vaartbroek in Eindhoven, Mariaberg en Pottenberg Maastricht en Hoge Weide en Kanaleneiland in Utrecht.

Een wijk die stedenbouwkundig goed in elkaar zit, heeft niet alleen minder last van criminaliteit en overlast. Het heeft ook meer potenties voor economische bedrijvigheid en een levendig straatleven. Het project Sociaal Veilige Stedenbouw presenteert een systematiek om de ruimtelijke structuur van woonwijken te analyseren.

 

De ontwerp principes die hier uit voortkomen zijn erop gericht de gelegenheid tot criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te beperken door middel van ruimtelijke maatregelen. Voor ontwerpers, overheden en ontwikkelaars is het belangrijk om vroeg in het ontwerpproces na te denken over de ruimtelijke opzet van de wijk in relatie tot de sociale veiligheid, levendigheid en bedrijvigheid. In bestaande wijken is het lastig om de structuur ingrijpend te wijzigen. Bij herstructurering en nieuwbouw liggen er echter volop kansen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de sociale veiligheid. Over ieder pilotproject is een rapport geschreven. Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid is casestudie Deventer te downloaden. De rapporten voor de overige wijken kan opgevraagd worden door een mail te sturen naar:  info@urbansynergy.nl

Opdrachtgever: Diverse Gemeenten
Team: ism Manuel Lopez en Akkelies van Nes
Locatie: 8 pilot wijken
Jaar: 2013