Recreatie in de Rijksbufferzone

Het advies over het omgaan met recreatie in de Rijksbufferzone tussen Amsterdam en Purmerend. Middels het organiseren van een workshop met verschillende specialisten op het gebied van recreatie, landschap, ruimtelijke ordening en financiering, zijn we gekomen tot een nieuwe denkwijze.

De keuzes die gemaakt moeten worden voor de rijksbufferzone zijn sterk afhankelijk van de invalshoek die gekozen wordt voor het gebied. Vanuit de landbouw wordt het landschap anders gewaardeerd dat vanuit het oogpunt van cultuurhistorie.

Een versnelde oxidatie van het veen zorgt voor een goede ondergrond voor de landbouw maar het culturele veenweide landschap zal hierdoor verdwijnen. De belangen die natuurorganisaties in het gebied hebben zijn anders dan de recreanten. Het ontwikkelen van natuurgebieden voor watervogels zal het karakteristieke beeld van het landschap waar de recreanten van houden aantasten. Om verweving van verschillende visies en belangen te voorkomen hebben we in de workshop ingezet op het splitsen van de perspectieven in natuur, landbouw, recreatie en cultuur(historie). Hoe denken deze verschillende groepen over de rijksbufferzone en wat zijn hun eisen ten aanzien van de ontwikkeling? Waar gebeurt wat? En hoe wordt het gefinancierd?

 

Download hier het advies

Opdrachtgever: Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK)
Team: Miranda Reitsma (PARK)
Locatie: Amsterdam-Purmerend
Jaar: 2010