Verkaveling Mookhoek

In 2011 is voor de locatie aan de Zweedsestraat in Mookhoek een plan van 12 eengezinswoningen getekend. Nieuwe inzichten hebben HW wonen echter doen beslissen in plaats daarvan vrije kavels uit te geven van tussen de 400m2 en 800m2 per kavel. HW wonen heeft Urban Synergy gevraagd een verkavelingsplan op te stellen voor deze locatie en de kavels in te tekenen.

De kavels liggen naast elkaar aan de Zweedsestraat. Aan de voorzijde grenzen de kavels aan de sfeervolle kern met kleinschalige bebouwing van Mookhoek. Op de achterzijde grenzen de kavels aan het open landschap en is er een fraai en vrij uitzicht. De meest noordelijke kavels grenzen aan de oude kreek.

Op de kavels is het mogelijk naar eigen inzicht en wensen een woning te bouwen. Koopt u een kavel dan heeft u te maken met een aantal spelregels zodat de ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden en passen binnen de kern van Mookhoek. In de kavelpaspoorten is voor iedere  kavel afzonderlijk aangegeven welk deel van de kavel bebouwd mag worden en welke randvoorwaarden er gesteld worden.

Het parkeren voor bezoekers vindt plaats op een groenstrook, gelegen aan de straatzijde van alle kavels. Indien er geen bezoekers parkeren, dan geeft de groenstrook de entree een groene uitstraling.

Opdrachtgever: HW Wonen
Team: Urban Synergy
Locatie: Mookhoek
Jaar: 2010