Wenkend perspectief Polder De Buitenzomerlanden

Het geheim van het getij

In het Masterplan voor de Noordrand en de structuurvisie van de gemeente Binnenmaas is, de ambitie uitgesproken Polder De Buitenzomerlanden verder te ontwikkelen met een recreatieve natuurinvulling. Tegelijkertijd zijn er plannen om windmolens in dit gebied te plaatsen.De gemeente Binnenmaas heeft Urban Synergy gevraagd om de potenties van  het gebied in kaart te brengen, gebiedspartijen te interviewen en een werksessie te organiseren. Het resultaat is een wenkend perspectief voor de ontwikkeling van de Polder De Buitenzomerlanden waarin mogelijk eerste concrete stappen worden opgenomen.

De interviews, ruimtelijke analyse van het gebied en een analyse van trends rond recreatie en vrije tijdsbesteding hebben we  vertaald in drie mogelijke perspectieven voor de polder. Deze perspectieven zijn in een werksessie met de diverse stakeholders besproken en aangescherpt. Met de input uit de sessie heeft de kwaliteitsadviseur samen met het kwaliteitsteam het advies opgesteld om nadere invulling te geven aan de recreatieve natuurambities voor de polder en omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Binnenmaas
Team: Miranda Reitsma voorzitter van het kwaliteitsteam Hoeksche Waard
Locatie: Noordrand Hoeksche Waard
Jaar: 2014
Website: Advies Polder De Buitenzomerlanden