Paviljoen Scheldekwartier

Ontwerp nieuwe verblijfsplek voor stadspark Scheldeterrein

Het voormalig terrein van de oude scheepswerf van ‘de Schelde’ is een aantal jaar terug aangekocht door de gemeente Vlissingen met als doel om hier een woongebied te ontwikkelen. De huidige recessie, maar ook demografische ontwikkelingen in Zeeland en Vlissingen maken het onmogelijk om vast te houden aan de traditionele planningsstrategieën gebaseerd op groei.

Een jaar geleden is vanuit de gemeente het projectbureau tijdelijke gebruik Scheldekwartier opgericht om een tijdelijke invulling aan het gebied te geven. Een deel van het terrein, grenzend aan het oudste droogdok van Nederland en met zicht op de eerste binnenhaven, is op initiatief van het projectbureau opengesteld voor publiek en ingericht als stadspark.

Urban Synergy is gevraagd om een ontwerp te maken van zeecontainers om het verblijven op het terrein te verbeteren. Vanaf de kade is er zicht op een 6 meter lange zeecontainer waarvan de lange zijde volledig opengeklapt kan worden tot terras of podium. Naast de horeca kiosk ‘Alles Stroomt’, bestaat het paviljoen uit de ‘toen, nu en later-containers’ met exposities over heden, verleden en toekomst van het Scheldekwartier. De container zwevend boven de kade, fungeert als uitkijkpunt en wordt elke 2 maanden in gebruik genomen door een kunstenaar. Deze kunstenaars maken geinspireerd door het gebied van ‘nu’ een expositie. Inspelend op de vele initiatieven die er zijn vanuit de bevolking is in de container ‘later’ een kantoor opgenomen waar passanten en bewoners terecht kunnen met ideeën.

Artikel op Architectenweb

 

Opdrachtgever: Projectbureau Tijdelijk Gebruik Scheldekwartier
Locatie: Vlissingen
Jaar: 2010