Ontwikkelingsvisie St. Maarten

SXMmosaic sustainable strategies for St. Maarten

SXMosaic is een regionaal ontwikkelingsstrategie voor het eiland, met als doel het versnelde transformatieproces dat het eiland ondergaat te begeleiden. St.Maarten is de laatste 50 jaar ontwikkeld tot een krachtige toeristenhub, voornamelijk georiƫnteerd op de Amerikaanse markt. Enerzijds winstgevend maar men kan men afvragen in hoeverre dergelijke ontwikkelingen duurzaam zijn voor het eiland. De ontwikkeling zorgt voor een groeiende sociaal-economische ongelijkheid tussen bewoners, een overbelasting van wegen netwerk en uitputting van de natuurlijke omgeving.
De ontwikkelingsstrategie is door middel van een integrale aanpak tot stand gekomen. Door het organiseren van verschillende ‘jollifications’ (workshop) verspreid over het hele eiland zijn sociaal, culturele, ruimtelijke en economische kenmerken en potenties van in kaart gebracht en besproken. De genodigden bij de jollifications waren uiteenlopend van bewoners, bestuurders, ondernemers en andere actieve organisaties.

Belangrijk is dat St.Maarten zich niet alleen focust op de toeristen economie, maar beter inspeelt op haar strategische ligging in het Caribisch gebied en de diversiteit aan nationaliteiten die wonen op het eiland. De visie speelt in op thema’s als infrastructuur, waterberging, duurzame energie en het diversificeren van de economie op basis van de culturele en natuurlijke kwaliteiten van het eiland. De betrokkenheid die in het proces gecreĆ«erd is staat symbool voor hoe St. Maarten zich verder kan ontwikkelen, niet eenzijdig top-down plannen, maar samen met alle betrokken partijen kijken hoe men potenties van elkaar kan benutten om zo bij te dragen aan een betere toekomst voor het eiland.

Meer info:
Website project

Opdrachtgever: VROM St.Maarten
Team: namens TUDelft Alexander Vollebregt, Arjen Spijkerman en Heidi Klein & namens Haagse Hogeschool Jaclyn Rooker en Rieneke Van Santen
Locatie: St.Maarten
Jaar: 2009