Ontwikkeling tuinderslint in Deelplan 10

Urban Synergy heeft ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling en uitbreiding van het tuinderslint(deelplan 10) binnen de toekomstige woonwijk Westpolder/Bolwerk in Lansingerland.

De Veilingweg en Industrieweg vormen een tuinderslint binnen de kern van Berkel en Rodenrijs. Het lint ligt midden in de voormalige polder Oudeland.  Vanwege de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van deze zone zijn voor de ontwikkeling en uitbreiding van het gebied ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld.

Er wordt aansluiting gezocht met de toekomstige groene woonwijk. De uitgangspunten die hiervoor geformuleerd zijn; behoud van de ruimtelijke karakteristiek, beperkt verdichten, individuele ontwikkelingen, informele structuur en groene uitstraling.

De Veilingweg is op dit moment een bijzondere en fascinerende wereld. Wanneer dit wordt opgenomen in de nieuwe woningbouwlocatie, dan blijft van de huidige karakteristiek niet veel over. Daarom is hier een groene enclave gedacht met vergelijkbare nieuwe bebouwing. De huidige bebouwing wordt aangevuld met relatief kleine woningen die op ruime kavels zijn geplaatst.

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Locatie: Berkel en Rodenrijs
Jaar: 2014