Stedenbouwkundige randvoorwaarden Hoeksekade Noord

Randvoorwaarden opgesteld met omwonenden

Urban Synergy heeft na het interviewen van belanghebbende randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Hoeksekade Noord in Berschenhoek.

Op 30 juni 2011 heeft de Gemeenteraad besloten om de locatie aan de Hoeksekade aan te wijzen als mogelijke ontwikkellocatie voor woningbouw. Niet alleen de ruimtelijke karakteristieken en kenmerken van de plek vormen een uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling, maar ook de huidige ondernemers en bewoners spelen een rol. In het opstellen van de randvoorwaarden zijn de verschillende partijen vanaf het begin meegenomen.

De twee ontwikkelende partijen, de Bewoners Organisatie Hoeksekade en de directe omwonenden van de locatie zijn geïnterviewd. In deze interviews is naar voren gekomen welke zaken voor de betrokken partijen een rol spelen bij de ontwikkeling van Hoeksekade Noord en waar gedeelde waarden liggen.

De belangrijkste kwaliteiten die benoemd zijn door de omwonenden zijn de landelijke sfeer, de rust en ruimte, weidsheid en zicht op de lucht als kenmerkende omgevingskwaliteiten. Aandachtspunten bij de toekomstige ontwikkeling zijn het zoeken naar een maat en schaal die aansluit op de bestaande bebouwing en het vormgeven van goede overgangen en erfafscheidingen tussen bestaande en toekomstige kavels.

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Locatie: Bergschenhoek
Jaar: 2010