Ontwerp sportcomplex Cas Grandi

transformatie van voormalig sportomgeving op Curacao

Curaçao heeft een enorm potentieel aan (sport) talenten en kan een voorbeeldfunctie geven voor andere eilanden in het Caribisch gebied, in het promoten van bewegen, sport, gezondheid en talent ontwikkeling.

Urban Synergy is door de Dutch Caribbean Foundation gevraagd om een eerste schets te maken voor een duurzaam multifunctioneel sportcomplex op Curaçao, met professionele en recreatieve faciliteiten voor zowel de toeristen, bezoekende internationale sporters als de lokale bevolking. Enerzijds is ingezet op uitstraling op internationaal niveau, maar anderzijds ook op de verbondenheid van kleinschalige openbare ruimtes verbonden met de lokale omgeving. De verbondenheid op verschillende schaalniveaus en gebruik van openbare ruimtes op verschillende momenten van de dag, voor verschillende doeleinden maakt dit gebied tot een levendig en duurzame omgeving.

Opdrachtgever: DCS Foundation
Locatie: Curaçao
Jaar: 2008