Nieuw Landschap

Onderzoek transformaties landelijk gebied

In tijden van economische crisis is de agrarische sector een stabiele factor. Het is de drijvende kracht in perifere gebieden als de Kop van Noord-Holland, Waterpoort en Zeeuws-Vlaanderen. Het team van NieuwLandschap heeft de ontwikkeling van deze sector onder de loep genomen. De studie gaat over het landschap dat wordt voortgebracht door de moderne agrarische sector, en over de verhouding tussen het overheidsbeleid en de plannen die ondernemers en bewoners in de regio zelf ontwikkelen. Het gaat ook over de manier waarop mensen het landschap beleven en waarderen.

De innoverende landbouw geeft aanleiding om te werken aan een nieuwe laag in het cultuurlandschap die hoort bij deze tijd, in aanvulling op de historische lagen die in het landschap herkenbaar zijn. Om zo’n nieuwe laag te creĆ«ren, moeten provincies, gemeenten en ontwerpers de grote opgaven zoals de wateropgave, natuurontwikkeling, krimp en energiewinning koppelen met de individuele plannen, ambities van ondernemers in het landelijk gebied. Dat kan alleen als zij zich actief laten informeren over de bedrijfsvoering en de plannen van de bedrijven ter plaatse.

Het project is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, gemeentes in de kop van Noord-Holland en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Website met de uitkomsten van het onderzoek NieuwLandschap

Link naar de Eindpublicatie

Opdrachtgever: Stimuleringsfonds creatieve industrie, provincies en regio kop van Noord-Holland
Team: ism Miranda Reitsma, Ellen Klaus. Rogier van Keulen en Mark Hendriks
Locatie: Kop van Noord-Holland, Waterpoort, Zeeuws-Vlaanderen
Jaar: 2013