Jordaan Noord Amsterdam

Buurtplan Openbare Ruimte

Het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven om samen met bewoners en ondernemers met een plan te komen voor de verbetering van de openbare ruimte in de Noord Jordaan.

Het ‘Buurtplan Openbare Ruimte Noord Jordaan’ (BOR) beschrijft op hoofdlijnen de gewenste inrichting van de openbare ruimte van de Noord Jordaan. John Verheusen ‘buitenruimte advies’ en Urban Synergy waren verantwoordelijk voor de uitwerking van het plan. Met het BOR wil de werkgroep richting geven aan de vervolgstappen die de komende jaren genomen moeten worden om tot de herinrichting van de openbare ruimte te komen.

Stadsdeel Centrum wil de kwaliteit van de openbare ruimte in de Noord Jordaan verbeteren en de leefbaarheid op straat vergroten. Door de bouw van een parkeergarage onder de Singelgracht wordt het mogelijk gemaakt om parkeerplaatsen te verplaatsen en ruimte vrij te maken voor verbetering van de openbare ruimte.

 

Uit het uitgebreide participatietraject is de wens naar voren gekomen is om meer ruimte voor wandelen, spelen, fietsen en groen te realiseren. Er wordt gestreefd naar een hoogwaardige, veilige verblijfsruimte met meer groen en een heldere identiteit, waarbij het klein stedelijk karakter gewaarborgd blijft. Openbare ruimte die flexibel in te richten is en die ruimte biedt voor activiteiten en ontmoetingen.

Het BOR bestaat uit een ruimtelijke visie op de Noord Jordaan ontwerpprincipes voor het inrichten van de openbare ruimte en  diverse speerpunten vanuit de werkgroep. Tevens is met de ontwerpprincipes een voorbeeld uitwerking gemaakt voor het stadsdeel.

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum - gemeente Amsterdam
Team: John Verheusen buitenruimte advies en Urban Synergy
Locatie: Amsterdam
Jaar: 2017