Megaprojecten in revisie Waalsprong Nijmegen

oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten. In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategie├źn en voorstellen voor deze gebieden.

In Nijmegen wordt de toekomstige woningbouw weliswaar in kleinere eenheden ontwikkeld, het principe blijft onveranderd: verzorgde nieuwbouw in clusters binnen afgebakende ‘woonvlekken’. Het particuliere opdrachtgeverschap is geconcentreerd in de buitenranden van de nieuwbouw en ook de meeste van de zes locaties voor tijdelijke activiteiten bevinden zich op enige afstand van de woonbuurten.

zie website blauwe kamer

Dat planmatige karakter gaat ten koste van kwaliteiten als authenticiteit, lokale worteling en informele ontmoeting, die een woonbuurt couleur locale kunnen geven. Om daaraan te ontsnappen is het voorstel de oude linten in te zetten als dragende structuur voor uiteenlopende tijdelijke functies in plaats van die te plaatsen aan de randen van het plangebied. De lintwegen tussen de kernen Lent, Oosterhout en Ressen dienen zo niet alleen als verbinding, maar dragen ook bij aan de sociale samenhang. Allerlei spontane, in de linten passende, activiteiten kunnen de herkomst van het gebied zichtbaar maken. Bewoners uit de stad of de regio kunnen er eigen ambities ontplooien en wijkbewoners kunnen zich ermee identificeren.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Nijmegen
Jaar: 2013