Megaprojecten in revisie, Blauwestad Winschoten

oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten

In de serie ‘Megaprojecten in revisie’ zijn we, met de Blauwe Kamer, op zoek gegaan naar oplossingen voor gestrande grootschalige ontwikkelprojecten.  In het onderzoek spraken we met bewoners, ondernemers, ontwikkelende partijen en de gemeente. Ruimtelijk onderzoek en deze gesprekken vormen de basis voor strategieën en voorstellen voor deze gebieden. Drie locaties zijn onderzocht, het Scheldeterrein in Vlissingen, De Blauwestad in Groningen en het Waalfront in Nijmegen.

Een stedelijk milieu, met winkels en uitgaansgelegenheden ontbreekt volgens ondernemers in en om de Blauwestad. Dit is echterit wel gewenst voor een compleet en aantrekkelijk toeristisch-recreatief profiel van het gebied.. Het naastgelegen Winschoten zou kunnen bieden, maar de stad kampt met leegstand en teruglopende klandizie.

In het voorstel wordt ingezet op Wintschoten als recreatief voorzieningencentrum voor een groot en breed publiek, zodat de recreatieve voorzieningen op de nieuwe eilanden in de Blauwestad zoveel veel mogelijk gereserveerd worden voor exclusieve vormen van recreatie, die passen bij het woonmilieu daar. Te denken valt aan luxe tweede woningen met een ligplaats voor de boot in ’Het Riet’, of aan een rustige natuurcamping met veel privacy in ’Het Wold’. In Winschoten gaan leegstaande winkel- en kantoorpanden en braakliggende terreinen in het centrum van Windschoten deel uitmaken van Vakantiepark Winschoten – bijvoorbeeld als logeeraccommodatie, doucheruimte, wasserette of speeltuin. Een centrale beheermaatschappij doet dienst als receptie, aanspreekpunt en coördinator. Bestaande winkels en uitgaansgelegenheden zijn vanuit de verschillende accommodaties goed bereikbaar en krijgen zo nieuwe klandizie.

Opdrachtgever: Blauwe Kamer
Team: Urban Synergy
Locatie: Blauwestad, Winschoten
Jaar: 2012