Luchtgroen Roosendaal

Kansen voor afvang fijnstof langs hoofdontsluitingsweg

Bomen en planten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de stad en langs wegen. Om meer kennis te krijgen over de werking, vorm en plaats van het groen wordt in het kader van het Vlaams Nederlandse Interregproject ‘Toepassingen Functioneel Groen’ een wegprofielenboek samengesteld. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor de Laan van Brabant aangedragen, een drukke binnenstedelijke hoofdweg in Roosendaal. Urban Synergy is in samenwerking met Atelier Horizon gevraagd de kansen en mogelijkheden voor het inzetten luchtgroen langs deze weg te onderzoeken.

Luchtgroen kan de luchtkwaliteit verbeteren, maar wordt in deze opgave ook ingezet om de weg een sterke ruimtelijke identiteit te geven. Doordat de weg fungeert als centrumring en ligt in een hoogstedelijk gedeelte van de stad is de beschikbare ruimte voor luchtgroenmaatregelen in het bestaande wegprofiel, van gevel tot gevel, zeer beperkt.

Wanneer luchtgroen toegepast wordt zonder de bestaande weginfrastructuur aan te passen en de particuliere grond- en vastgoed eigendommen te betrekken is uitsluitend een minimale ingreep mogelijk. Om de mogelijkheden voor het toepassen van luchtgroen in dergelijke complexe stedelijke verder te verdiepen worden in dit onderzoek ook de wegconfiguratie en de omgeving als ontwerpvariabele meegenomen. Dit resulteert in drie ontwerpen:

• Minimum: De gemeentelijke gronden en panden worden benut, huidige weginfrastructuur wordt niet aangetast.
• Medium: De gemeentelijke gronden en panden worden benut, terwijl ook de particulieren grond en panden op realistische wijze worden betrokken.
• Maximum: De grond en de panden van de gemeente en particulieren worden benut. Daarnaast worden ook enkele verkeerskundige ingrepen voorgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal, INTERREG Vlaanderen-Nederland
Team: ism Atelier Horizon (Dick van Veen)
Locatie: Roosendaal
Jaar: 2010