Liniekwartier Breda stempel 3 en 4

Ontwerp openbare ruimte

Volgend op het ontwerp voor stempel 2 van het Liniekwartier in Breda werkt Urban Synergy aan het herontwerp van de openbare ruimtes van stempel 3 en 4.
In de zomer van 2017 is gestart met bewonersinterviews om kansen en aandachtspunten voor herinrichting van het gebied te inventariseren. Met deze input is een voorlopig ontwerp opgesteld, welke in het najaar aan bewoners is voorgelegd.

Het project bestaat naast het herinrichten van straten uit het inrichten van twee pleintjes die binnen het plangebied met karakteristieke jaren ’50 bebouwing zijn gelegen. Het Ampèreweg hofje heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. De doorlopende weg komt te vervallen zodat er ruimte vrijkomt voor een groene verblijfsruimte, waar bewoners buurt-barbecues en andere evenementen kunnen organiseren.

 

 

Bij het Edisonplein wordt het parkeren en het bestaande parkje gespiegeld, waardoor voordeuren van woningen aan het groene plein komen te liggen. Hier wordt een opvallende en overzichtelijke speelplek aangelegd voor de vele jonge gezinnen die recent in deze buurt zijn komen wonen.
Het definitieve ontwerp wordt begin 2018 opgeleverd en uitvoering staat gepland voor de zomer van 2018.

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Team: Urban Synergy
Locatie: Breda
Jaar: 2017