Landschappelijke Inpassingstudie Paardenhouderij

Voor de eigenaar van een paardenhouderij is een landschappelijk advies opgesteld voor inpassing van een nieuw te bouwen stal, binnenrijbaan en veldschuur. In overleg met de paardenhouderij is besproken welke mogelijkheden er zijn om koppeling te maken met de omgeving, bijvoorbeeld door de achterzijde van de toekomstige rijhal in te richten als recreatief rustpunt voor de vele recreanten in het gebied, maar ook door het openstellen van routes voor wandelaars.

Hierdoor wordt de koppeling gelegd tussen de ambities die het bedrijf zelf heeft, schaalvergroting, en de lange termijnopgaven van de gemeente en het recreatieschap om de aantrekkelijkheid en recreatie te vergroten in dit gebied.

Opdrachtgever: Paardenhouderij
Jaar: 2014