Landschappelijke Inpassingstudie Melkveehouderij

Verkenning d.m.v. verschillende ruimtelijke modellen

Op kleinere schaal zijn voor een melkveehouder in Noord-Holland een aantal ruimtelijke modellen verkend voor uitbreiding van zijn agrarisch bedrijf. Om ruimtelijke mogelijkheden te verkennen zijn gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in het productieproces van het bedrijf. Waar loopt bijvoorbeeld de schone toevoerlijn (eten) en de vieze afvoerlijn (mest), hoe staan de stallen georiënteerd op de wind en in relatie tot de sloot, zijn loopafstanden van zowel koeien en bedrijfsleider efficiënt ingericht en hoe wordt een juiste koppeling gemaakt met het watersysteem)

Alle modellen zijn in 3D uitgewerkt om inzichtelijk te maken hoe de aanblik vanaf ooghoogte verandert. Hieruit komt een argumentatiekader naar voren waarin uitspraken gedaan kunnen worden hoe het zich verhoudt tot het bestaande erf, hoe de nieuwe bebouwing naar elkaar toe is georiënteerd en hoe de openheid van het gebied voldoende wordt gewaarborgd.

 

Opdrachtgever: Oly advies, Melkveehouder
Team: ism Miranda Reitsma
Locatie: Amsterdam Noord
Jaar: 2013