Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Krimpenerwaard

Opwaardering Krimpenerhout en Loetbos

In 2016 werken we samen met de Groenalliantie aan de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard. Doel van dit programma is het vraaggericht actualiseren, vernieuwen van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos door het verbeteren van ruimtelijke structuren en toevoegen van recreatieve voorzieningen. Met de kwaliteitsimpuls wil de Groenalliantie beter aansluiten op de recreatieve eisen en wensen van hedendaagse recreanten die meer dan voorheen gericht zijn op bewegen en beleven.

Vanaf februari 2016 zijn we gestart met de planvorming van verschillende projecten in de Krimpenerhout en het Loetbos zoals de herinrichting zwemplas en het versterken van de hoofdentree, het versterken van de routestructuren, bospercelen en beplanting, het ontwikkelen van een mountainbikeroute, versterking van het Polderpiratenpad en een speelpolder

Alle projecten komen tot stand door nauw samen te werken met huurders, grondeigenaren, het Hoogheemraadschap, de terreinbeheerders, natuur- en vogelwerkgroep en de gemeente.  

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl

Opdrachtgever: Groenalliantie
Team: Marieke de Gast, Henk Werksma, Dirk Verhagen
Locatie: Krimpenerhout
Jaar: 2016