Krimpende Kernen

Onderzoek en advies twee kernen in West-Brabant

‘Wat maakt het wonen en leven in de kernen Nieuw-Vossemeer en de Heen aantrekkelijk’? Niet alleen kijkend naar de huidige situatie maar ook hoe veranderingen die gepaard gaan met krimp daarop van invloed zijn. Wat is voorwaardelijk om in een omgeving te willen blijven wonen en hoe kunnen ruimtelijke kwaliteiten en waarderingen voor de leefomgeving in de toekomst behouden blijven of ontwikkeld worden. Deze vraag stelde de woningbouwcorporatie Wonen West Brabant aan Urban Synergy.

De gehanteerde methode bestaat uit de combinatie van een ruimtelijke analyse van twee kernen en een onderzoek naar de belevingswaarde die huurders (bewoners) toekennen aan hun omgeving. Gewapend met een SRV-wagen zijn we bewoners gaan vragen om hun betekenisvolle straten, voorzieningen en plekken, die een bijdrage leveren aan het karakter en aantrekkelijkheid van de kernen, op een grote luchtfoto te markeren. Overige huurders en bewoners zijn via wonen in west Brabant  gevraagd hier antwoord op te geven.

 

 

In de woonvisie stelt de corporatie dat ze zich vooral bezig moet houden met fysieke ingrepen en beheer van locaties. Uit gesprekken met bewoners bleek dat er ook andere aspecten een grote rol spelen. De dorpen zitten beide in een transformatie proces waarbij ze steeds meer afhankelijk worden van de regio. De reactie daarop is in beide dorpen verschillend. De voorgestelde strategieën richten zich niet alleen op fysieke ingrepen maar ook op de sociale cohesie en het organiseren van het dagelijks leven in de dorpen.

 

Opdrachtgever: Wonen West Brabant
Team: ism Reitsma Stedenbouw (Miranda Reitsma)
Locatie: De Heen, NIeuw-Vossemeer
Jaar: 2010