Keuzematrix parkeeroplossingen Waterwonen

stedelijke, landschappelijke en waterrijke oplossingen

Waterwonen is al voor lange tijd onderwerp van discussie en ontwerp in de verschillende disciplines die daarmee verbonden zijn. Een punt waar nog steeds tegenaan gelopen wordt is de ontsluiting en het parkeren, aan of op het water. Urban synergy heeft in opdracht van Mobycon een studie naar verkeers- en parkeeroplossing bij waterwonen verricht. De resultaten zijn vertaald in een keuzematrix met verschillende stedenbouwkundige varianten.

Het model is opgedeeld in drie verschillende vormen om om te gaan met wonen aan, in en op het water. Het stedelijk waterwonen, landschappelijk waterwonen en uiteindelijk het waterrijkwonen. Daarnaast zijn er varianten ingedeeld naar type en technische uitvoering van de ontsluiting, woning typologie en collectief of individueel parkeren.

Opdrachtgever: Mobycon
Jaar: 2008